'Ouderenraad' opgericht na gesprek met achterban

maandag 17 juli 2017

Op 16 mei jongstleden heeft het bestuur van HV KRAS/Volendam een oproep gedaan aan haar achterban om in gesprek te komen met het bestuur in verband met verhoging van de entreeprijs voor de thuiswedstrijd van de Best of Three in combinatie met het uitgeven van speciaal gemaakte finaleshirts. Hierbij de bestuurlijke terugkoppeling.

HV KRAS/Volendam streeft ernaar een vereniging te zijn die transparant bestuurt en luistert naar haar achterban. Maar je presenteren als zodanig, is niet voldoende. Je moet het ook zijn en dat is niet altijd even gemakkelijk. Dat hebben wij als bestuur van de handbalvereniging gemerkt toen wij echt in gesprek kwamen met delen van de achterban. Hieronder geschetst zijn twee concrete acties en uitkomsten van de oproep van 16 mei.

Om opheldering te vragen aan het bestuur over genomen besluiten en communicatievraagstukken rondom de Best-of-Three, namen een aantal reeds lang bij de vereniging betrokken vrijwilligers het initiatief om het bestuur uit te nodigen om een avond samen te komen. Deze avond werd benut om terug te blikken op de Best-of- Three, maar zeker zo belangrijk om de teleurstelling, onvrede en meerdere emoties te delen en weg te nemen. Het werd een bijeenkomst waar alle aanwezigen eerlijk hun grieven naar buiten brachten. Maar in alles wat gezegd werd, kon je de emotionele betrokkenheid bij HV KRAS/Volendam voelen. Duidelijk kwam naar voren dat iedere aanwezige het beste voorhad met de club. De kracht van onze vereniging en alle hierbij betrokken mensen bleek, toen na wat harde woorden en het wegebben van de grootste emoties, iedereen echt naar elkaar ging luisteren en samen begonnen te zoeken naar oplossingen en verbeteringen voor de vereniging en voor de toekomst.

Ouderenraad

Transparantie, eerlijkheid en respect voor elkaar waren de sleutelwoorden om tot elkaar te komen. Besloten werd een ‘Ouderenraad’ op te richten van ervaren mensen, die vier keer per jaar bijeen komen met het bestuur zodat zij het bestuur van goede raad kunnen voorzien en waar nodig de koers kunnen beïnvloeden. Een stukje democratisering bij de club! Deze raad gaat gevraagd en ongevraagd advies geven over de voortgang bij de vereniging. Het bestuur zal nauw samenwerken met deze raad en gaat daarmee samen staan voor uitdagingen van de toekomst. Indien je meer informatie wilt hebben over de nieuwe “Ouderenraad” mail of bel dan manager@handbalvolendam.nl / 06-12 94 99 22.

'Betere interne communicatie'

Behalve de uitnodiging van de lang-betrokkenen werd de bovengenoemde oproep van 16 mei uiteraard gedeeld op onze site en in de diverse eigen social media. Iedereen die met het bestuur wilde praten over de prijsverhoging of andere zaken werd uitgenodigd zich aan te melden. Uiteindelijk heeft één lid de uitnodiging aangegrepen om in gesprek te gaan. Onze voorzitter Piet Kes en bestuurslid Jaap Buijs hebben ‘s avonds een gesprek gevoerd dat na afloop hiervan door alle partijen beoordeeld werd als een goed en zeer constructief gesprek. In dit gesprek bleek dat het te laat verstrekken van cruciale informatie over de prijsverhoging een doorn in het oog was van ons clublid. Iets dat herkend en begrepen werd door het bestuur en als verbeterpunt voor de toekomst is meegenomen. Inhoudelijk waren alle aanwezigen het er gelukkig over eens dat het besluit op goede gronden werd genomen, maar dat de vereniging en haar achterban meer zorgvuldigheid hadden verdiend bij het intern communiceren van bestuurlijke besluiten en acties, in het bijzonder wanneer het gaat over geld. Na een goede en positieve afsluiting zijn de partijen weer met een goed gevoel uit elkaar gegaan. 

Het bestuur en de leden waarmee we de dialoog zijn aangegaan, hebben in ieder geval geleerd, dat transparantie, tijdige/ goede informatie en in gesprek blijven met elkaar van wezenlijk belang zijn voor het ‘wij-gevoel’ en zal deze openheid nog meer dan tot nu toe betrachten.

Reageren

Indien je wilt reageren op dit stuk of een gesprek wenst met het dagelijks bestuur is dat altijd mogelijk. Maak dan een afspraak via manager@handbalvolendam.nl of 06-12 94 99 22.

We staan voor u klaar.