Technische Commissie

De Technische Commissie is het orgaan waar alle organiserende functies binnen HV KRAS/Volendam onder vallen. Onderstaand een overzicht.

Onderbouw
Onderbouw teams (alles t/m de D-jeugd) en senioren recreatie teams worden geleid door de Breedtesportcommissie (BSC) en de vertegenwoordiger van deze commissie in de Technische Commissie is Hans Admiraal ondersteund door Claus Veerman.

Opleidingsteams Dames
De ambitieuze opleidingsteams dames worden geleid door het bovenbouw steroverleg dames en de vertegenwoordiger van deze commissie in de Technische Commissie is (Ad. Interim) Joost Ooms. Kandidaten zijn welkom om zich te melden.

Opleidingsteams Heren
De ambitieuze heren opleiding teams wordt geleid door het bovenbouw steroverleg heren en de vertegenwoordiger van deze commissie in de Technische Commissie is Marco Woltersom

Topsport
Het topsport Heren 1 en Dames 1 programma’s wordt geleid door de hoofdtrainers Hans van Dijk (Heren) en Ruud van den Broeck (Dames) en beide nemen qualitate qua plaats in het steroverleg Heren en Dames.

Arbitragezaken
Arbitragezaken (scheidsrechters, tafelwaarnemers, begeleiders en rapporteurs) wordt (ad. Interim) geleid en vertegenwoordigd door Joost Ooms. Kandidaten zijn welkom om zich te melden.

Bestuur HV KRAS/Volendam
Het bestuur wordt vertegenwoordigd door Joost Ooms ondersteund door Piet Kes, Jasper Snijders en Jan Kes. Joost heeft ook de formele taak de commissie te leiden en voor te zitten.

Cultuurbewaking
De ouderenraadvertegenwoordiger is Jaap Tol die verantwoordelijk is voor club cultuurbewaking.

Notulist
Sandra Steur fungeert als notulist tijdens vergaderingen van de Technische Commissie.