Technische Commissie

Organisatie Technische Zaken HV KRAS/Volendam

Technische Commissie                                                                                                     

De technische commissie is het hoogste (raadgevende) orgaan van het HV KRAS-bestuur. De vertegenwoordigers van de hier onderstaande onderdelen, die zich met handbal technische zaken bezighouden, komen eens per maand samen in deze commissie. Samen zetten zij een koers uit binnen de gestelde kaders van het bestuur.                                                                                                                                

HV KRAS/Volendam hanteert het standpunt dat Top- en Breedtesport onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en elkaar moeten versterken. Uitgegaan wordt van een zogenaamde netwerkorganisatie, waar in collectief verband wordt gewerkt en disciplines elkaar ondersteunen. Het belang van de club is hierbij leidend.                                                                                                    

 N.B. Mocht je interesse hebben in een rol in de technische commissie, neem dan gerust contact op met het bestuur (mailto: volendam@handbal.nl).        

Onderstaand volgt een overzicht van de verschillende onderdelen, hun ta(a)(k)en) en de daarbij behorende contactpersoon.


Onderdeel 1 Recreatie                                                                                                     

Met de recreatieteams wordt bedoeld: walking-handball, beach-handball, gehele ‘Impact handbal’ en vrijetijdshandbal voor dames. Dit onderdeel wordt geleid door vrijwilligers van de recreatiecommissie.

De voorzitter van dit onderdeel en vertegenwoordiger in de technische commissie is John Veerman 'Claus' (mailto: j.veerman@handbalvolendam.nl.)


Onderdeel 2 Jeugdplan                                                                                                   

Alle jeugdteams van D tot en met de A zijn vertegenwoordigd in de technische commissie door de afgevaardigde van het onderdeel jeugdplan.

De vertegenwoordiger in de technische commissie is Jaap Tol in samenwerkinge met hoofd jeugdopleidingen Martijn Cappel (mail to:m.cappel@handbalvolendam.nl).               


Onderdeel 3 Arbitrage en Scheidsrechterszaken                                                  

Onder arbitrage en scheidsrechterszaken wordt verstaan: de gang van zaken rondom scheidsrechters, tafelwaarnemers, begeleiders en rapporteurs. De vertegenwoordiger arbitrage en scheidsrechterszaken wordt ondersteund door de scheidsrechterscommissie.

Dit onderdeel wordt ad interim geleid door Joost Ooms (mailto: j.ooms@handbalvolendam.nl). 


Onderdeel 4 Cultuurbewaking                                                                                          

Het onderdeel cultuurbewaking heeft twee leden, die door de technische commissie zijn aangesteld.

Dat zijn Jaap Tol onderstuend door Henny Pelk (mailto: jamtol@online.nl) en

Claus Veerman (mailto: c.veerman@handbalvolendam.nl).                                              

Zij zijn verantwoordelijk voor de bewaking en waar mogelijk de handhaving van de clubcultuur binnen de vereniging. Tevens fungeren zij als mediator bij (dreigende) techniek gerelateerde escalaties.


Onderdeel 5 bestuur HV KRAS/Volendam                                                                   

Het bestuur wordt vertegenwoordigd door Joost Ooms. (mailto: j.ooms@handbalvolendam.nl).

Formeel leidt tevens Joost de technische commissie en zit deze voor. 


Onderdeel 6 Wedstrijdzaken en Notulist

Het onderdeel wedstrijdzaken en notulist wordt vertegenwoordigd door:

wedstrijdsecretaris Natascha Beemsterboer en Linda Haverkort (mailto: wedstrijdsecretariaat@handbalvolendam.nl).                                            

Verder fungeert zij als notuliste tijdens vergaderingen van de technische commissie.


Onderdeel 7 Topsportcommissie

De topsportteams Dames 1, Heren 1 en 2 worden vertegenwoordigd door de voorzitter topsportcommissie Janneke Ploegsma (mailto: j.ploegsma@handbalvolendam.nl.) Zij zit de vergaderingen van de topsportcommissie voor en ieder topsportteam vaardigt het hoofd technische zaken van hun team af. Één lid van de commissie wordt bij meerderheid van de leden aangewezen als ‘linking pin’ naar het jeugdplan.


Hier onder is het bovenstaande grafisch weergegeven 

Organigram 2022