Gewenst gedrag

Sportiviteit en respect bij HV KRAS/Volendam

Ongewenst gedrag kan leiden tot spanningen op de sportvloer. Deze kunnen sporters, begeleiders en vrijwilligers belemmeren in hun functioneren. Als ongewenst gedrag aanhoudt, kunnen de klachten chronisch worden. Dit kan leiden tot ziekte of arbeidsongeschiktheid.
HV KRAS/Volendam heeft besloten in 2011 een “beleid gewenst gedrag” op te stellen en ter beschikking te stellen met het uiteindelijke doel om binnen de club een cultuur te creëren waarin iedere sporter, begeleider en vrijwilliger zijn verantwoordelijkheid neemt en waarin het veilig, vertrouwd en prettig sporten is. Het “beleid gewenst gedrag” is opgesteld voor- en heeft betrekking op alle sporters, begeleiders en vrijwilligers van de vereniging. Ieder jaar wordt dit dossier bijgewerkt.

In het “beleid gewenst gedrag” zijn eerst de definities gegeven van de gebruikte begrippen. De brede gedragscode van o.a. gewenst gedrag HV KRAS/Volendam wordt beschreven zodat alle betrokkenen weten welk gedrag gewenst is. Daarna wordt aangegeven wat de procedure is die gehanteerd kan worden binnen de vereniging als er zich klachten voordoen op het gebied van seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld.

Bekijk hier het beleidsdocument Gewenst Gedrag van HV KRAS/Volendam.


Vertrouwenscontactpersonen

Een Vertrouwenscontactpersoon is iemand die door de betrokkene is aangezocht en bereid is gevonden om de betrokkene in verband met een klacht of de indiening daarvan met raad en daad bij te staan. Dit kan een professional zijn, een vertrouwenspersoon van de club, een juridisch adviseur of een andere door betrokkene gewenst persoon.

  • Het NHV werkt met vertrouwenscontactpersonen van NOC*NSF.
  • HV KRAS/Volendam heeft vrijwilligers bereid gevonden dit werk te doen.

Gecertificeerde vertouwenscontactpersonen

  • Joke Zwarthoed | 06-21924182
  • Bob Brouwenstijn | 06-52564787
  • Joost Ooms | 06-22774652
  • Barbara Leen | 06-13228374
  • Niels Plat | 06-26430273
  • Medewerker NHV | 026-7071420

Klachtenonderzoeker namens bestuur

  • Bob Brouwenstijn | 06-52564787

VOG-verklaring

KRAS/Volendam kan een nieuwe vrijwilliger om een VOG verklaring (Verklaring Omtrent Gedrag) vragen voordat hij of zij toegelaten wordt tot ons vrijwilligerskorps. Voor verenigingen is dit een kosteloos proces (zie hier hoe).
Indien je geinteresseerd bent om vrijwilliger te worden bij HV KRAS/Volendam, kijk dan op de speciale pagina voor de mogelijkheden of spreek een van onze 180 andere vrijwilligers & medewerkers aan en ze wijzen je de weg!


Geschiedenis "Gewenst Gedrag Beleid in Volendam"

In 2008 werd het bestuur van HV KRAS/Volendam bewust gemaakt door een versteviging van het landelijk maatschappelijk debat op het gebied van "normen en waarden besef" en "veiligheid ". Uiteraard speelde dit ook een belangrijke rol in de politiek in de regio. Door deze bewustwording is intern veel gediscusseerd over de eigen positie in de maatschappij en in het bijzonder op het gebied van veiligheid van leden en ongewenst gedrag. Deze discussie heeft er o.a. toe geleid dat de HV enkele bijzondere initiatieven heeft ontplooit of geiniteerd. Projekt Glashelder (2008) Sport-koepel Edam/Volendam (2009), Sportvisie en Sport Platform Edam/Volendam (2010) maar ook ons eigen "Gewenst Gedrag" protocol dat geimplementeerd werd in 2011. 

Inmiddels zijn alle maatschappelijke initiatieven begrippen geworden in de Volendammer gemeenschap. Ons laatste maatschappelijk initiatief, ons gedragsprotocol, vind steeds meer draagvlak bij andere sportverenigingen. Sommige die inmiddels op dezelfde wijze als ons werken. Via "ons" zelfstandig geworden Sport-koepel wordt dit stuk verspreid aan andere verenigingen in "de rugzak" van de Combinatie Functionaris. O.a. de Turn Vereniging St. Maurtinius heeft sinds 2012 een Gewenst Gedrag Protocol, dat overeenkomt met ons orgineel document. 

Wegens voorschreidend inzicht is in november 2015 het gewenst gedrag protocol op een aantal punten aangepast naar de versie 2.0. 

Clubinvesteringen in Veilig Sport Klimaat:
In 2013: * eerste keer participant Workshop Veiligsport Klimaat NOC*NSF
In 2014: * eerste keer participant Workshop Besturen met een Visie NOC*NSF
              * invoering beleid: club AO/IC (Administratie Organisatie / Interne Controle) document 
In 2015: * eerste twee cursisten NOC*NSF Vertrouwenscontactpersoon geslaagd
              * invoering beleid: Coachmap voor coaches om betere interne communicatie over beleid te creeren (vanuit vriendenmaandactie)
              * eerste 75 mensen geslaagd voor scheidsrechterscursus Handbalmasterz

In 2018: * invoering beleid: Verklaring Omtrent Goed Gedrag voor alle vrijwilligers en medewerkers die met jeugd onder 18 jaar te maken hebben is een verplichting. 

in 2021: * invoering beleid: Verklaring Onderwerping Tuchtrecht voor alle niet geregisteerde vrijwilligers bij de bond.