Contributie-overzicht

De contributie voor HV KRAS/Volendam wordt jaarlijks geïndexeerd.De prijzen zijn als volgt. Alle prijzen zijn per kwartaal.

Categorie

Leeftijd            

Contributie per kwartaal
F-jeugd   7 & 8 jaar € 26,90
E-jeugd 9 & 10 jaar € 44,75
D-jeugd 11 & 12 jaar € 49,80
C-jeugd 13 & 14 jaar € 56,20
B-jeugd, A-jeugd en senioren 15 jaar en ouder  €67,70

 

Contributie wordt per kwartaal geïnd, met een automatische incasso.