Bestuur & Org.

Bestuur HV KRAS/Volendam

Voorzitter Piet Kes
Bestuurslid Loege Schilder
Bestuurslid Gerard Veerman
Bestuurslid Jaap Buijs
Algemeen manager Joost Ooms
Notulist Marita Schilder

Wat doet het bestuur?

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het totale beleid op van de vereniging en draagt zorg voor de uitvoering daarvan. Dit doet het door leiding te geven aan de organisatie, opdrachten te delegeren, toezicht te houden en te corrigeren, daar waar mogelijk. Het bestuur heeft dus indirect de leiding en controle over alle zaken die zich in de vereniging afspelen en is dus eindverantwoordelijk. Het bestuur legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

Commissies en contact

De vele commissies die bij HV KRAS/Volendam actief zijn houden de club draaiende. Wil je in contact komen met de voorzitter of contactpersoon van een commissie? Kijk dan op de contactpagina voor alle gegevens.

Voor meer informatie over de interne werkingen van de vereniging klik hier: Visie & organisatie

Statuten

Bekijk de statuten van HV KRAS/Volendam.