Bestuurszaken

Verzekeringen, Statuten, Bestuur

Bestuur HV KRAS/Volendam

Voorzitter Piet Kes
Secretaris Loege Schilder
Penningmeester Gerard Veerman
plv. Secretaris Jaap Buijs
plv. Voorzitter Joost Ooms
Notulist Marita Schilder

Wat doet het bestuur?

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het totale beleid op van de vereniging en draagt zorg voor de uitvoering daarvan. Dit doet het door leiding te geven aan de organisatie, opdrachten te delegeren, toezicht te houden en te corrigeren, daar waar mogelijk. Het bestuur heeft dus indirect de leiding en controle over alle zaken die zich in de vereniging afspelen en is dus eindverantwoordelijk. Het bestuur legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.


Commissies en contact

De vele commissies die bij HV KRAS/Volendam actief zijn houden de club draaiende. Wil je in contact komen met de voorzitter of contactpersoon van een commissie? Kijk dan op de contactpagina voor alle gegevens.

Voor meer informatie over de interne werkingen van de vereniging klik hier: Visie & organisatie


Statuten

Bekijk de statuten van HV KRAS/Volendam.


Verzekeringen

Vrijwilligers:

Alle vrijwilligers van HV KRAS/Volendam zijn verzekert via de VNG Vrijwilligersverzekering, deze verzekering is afgesloten door de Gemeente. 

  • Klik hier voor het schadeformulier en meer informatie.

 

Bondsleden en spelende leden van HV KRAS/Volendam:

Via het NHV zijn bondsleden en spelende leden collectief verzekert: 

  • Klik hier voor de ongevallenverzekering.
  • Klik hier voor de aansprakelijkheidsverzekering.
  • Klik hier voor het schadeformulier ongevallen.
  • Klik hier voor het schadeformulier aansprakelijkheid.
  • Klik hier voor het polisblad bestuursaansprakelijkheid.
  • Klik hier voor de voorwaarden basis BCA.

Deze NHV verzekeringen zijn afgesloten via de tussen persoon bij AON en/of H.D.I. van het NHV. Klik hier voor de meer informatie.


Gewenst Gedrag

HV KRAS/Volendam kent een Gewenst Gedrag Commissie. Klik hier voor meer informatie.


Organogram 2018