Initiatieven

HV KRAS/Volendam: midden in de maatschappij

Iedereen, en in het bijzonder een sportvereniging, is gebaat bij een gezonde (sociale) omgeving. Maatschappelijk betrokken ondernemen, MBO, is het vrijwillig investeren in expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken in de samenleving. HV KRAS/Volendam speelt een actieve rol in de maatschappij.

MBO levert namelijk veel winst” op (voor de samenleving). Ook in menselijke zin levert MBO veel op: het bevordert de onderlinge communicatie en teamgeest, inspiratie, trots en ontwikkeling van talenten en competenties onder individuele vrijwilligers en medewerkers. En uiteraard zijn maatschappelijke activiteiten leuk om te doen! De club is bij veel projecten direct of indirect betrokken is, zoals bij de Glashelder-campagne en trajecten voor re-integratie. Daarnaast is HV KRAS/Volendam door Calibris erkend als leerbedrijf en biedt de vereniging veel kansen voor vrijwilligers om hun kwaliteiten te benutten.