Handbalschool Noord-Holland

Van de nood een deugd maken; initiatief in Volendam

Rond 2007 kende elk NHV-district regio- en selectietrainingen echter in 2008, door toedoen van de grote centraliseringsreorganisatie van het NHV naar één NHV, vielen de afdelingsselecties van regio Noord Holland Noord en Midden-Nederland tussen het wal en schip en dreigde de centrale NHV reorganisatie onbedoeld het talentenopleidingssysteem in Noord Holland te schaden. Hierop inspelende zochten de vertegenwoordigers van SEW (Geert Bijl) en KRAS/Volendam (Joost Ooms) elkaar op (op de stoep van de oude Seinpaal) en spraken een plan door voor een nieuw talentencentrum. Ze benaderde de Topsport Talentschool Tabor College uit Hoorn om de Regionaal Talentcentrum (RTC) op te richten, met als doel de ontwikkeling van jong handbaltalent te stimuleren. De toenmalig bestuursvoorzitter van Tabor, Wiebe Zoethout, stemde in en zat de samenwerking voor. Bovendien haalde hij topambtenaar Loek Jorritsma bij het samenwerkingsverband. De oprichting van de RTC werd statutaire vastgelegd met een thuisbasis in Volendam, de eerste RTC ooit in de gemeente Edam/Volendam. KRAS/Volendam voorzitter Piet Kes en Manager Joost Ooms kregen beide een zetel aan de bestuurstafel als adviseurs van het Handbalschool bestuur. Niet voor niets was Tabor College in 2008-2009 de "sportiefste school van Nederland"! 


Samenwerking met KRAS/Volendam en de verzelfstandiging

Toenmalige hoofdtrainers van KRAS/Volendam werden met regelmaat gedetacheerd of waren werkzaam aan het talentencentrum. O.a. Martin Vlijm, Maurice Canton, Martin Kuitert, Diego Jacobs, Ronald van der Kamp waren trainers die actief zijn of zijn geweest bij de Handbalschool Noord Holland.

Rond 2009 ontstond al snel een selectie ‘Noord’ die boven het IJ trainde (Volendam, Hoorn, Schagen) en een selectie ‘Zuid’ die in de sporthallen Zuid naast het Olympisch Stadion gehuisvest was. Uit de selecties van de RTC-NH werd het districtsteam geselecteerd dat jaarlijks meedeed aan de nationale districtskampioenschappen. Een samenwerking met Fiqas/Aalsmeer werd opgezocht om beter Noord Hollandse talenten te kunnen bedienen. 

In 2010 werd de RTC Noord-Holland één van de eerste talentencentra die zich door het NHV gecertificeerde 'Handbalschool' mocht noemen en heeft veel pionierswerk gedaan voor de ontwikkeling van wat de huidige Handbalschool is. De NHV-handbalscholen voerde het beleid van het NHV ten aanzien van talentontwikkeling uit. In dat jaar werd een eerste subsidie binnengehaald bij de Provincie Noord Holland die de stichting een flinke financiële impuls gaf. Gedurende de tijd werd besloten door de oprichtende partijen dat het zuiverder zou zijn als er geen vertegenwoordigers van de verenigingen meer in het bestuur van de stichting zouden moeten zitten, hierom hebben ze ook nog steeds geen zetel. Om dit op te lossen werd de samenwerking met het oude afdelingsbestuur opgezocht en traden Henny van Haarlem, Rob Kaldenbach en Gertjan van Nuland toe tot het bestuur. Wiebe Zoethout trad af en samen met topsportcoordinator Tom de Groen vertrokken ze naar stichting LOOT. Gert-jan van Nuland nam het voorzitterschap over en Mark Jeninga werd namens Tabor de vertegenwoordiger en opvolger van topsportcoordinator Tom de Groen. Geert Bijl, namens SEW, stapte uit het bestuur als adviseur en Guus Holscher van Fiqas/Aalsmeer stapte ook uit en startten een zuidelijke variant handbalschool variant in en om het Aalsmeerse (later Handbalschool Amstelland). Gemeente Edam-Volendam werd topsportgemeente van Nederland in 2011 en 2013 mede door de oprichting de van RTC Noord Holland..

In 2011 staakte de Provincie de financiële ondersteuning van Handbalschool NH en werd er in Volendam en Hoorn gestopt met trainen en focuste de trainingen meer op Schagerbrug en Alkmaar.

Vanaf 2013 ondersteunt Sportstad Alkmaar Handbalschool NH op vele manieren en verliet dus de RTC Handbalschool Noord Holland de gemeente Edam-Volendam en vestigde zich in de vernieuwde De Meent en in Schagerbrug werd ook getraind.

In 2014 traden Piet Kes en Joost Ooms, namens KRAS/Volendam af bij de Handbalschool Noord-Holland als adviseurs. 

In 2017 startte het RTC Noordwest in Alkmaar en kunnen de toptalenten van Handbalschool NH via het RTC doorstromen naar de nationale jeugdselecties.


Anno 2023 en verder

Binnen de Handbalschool wordt gewerkt op vier niveau’s en wordt er volop wekelijks getraind.

  • C-groep

De C-groep is bedoeld voor handballers en handbalsters die naast de training bij de eigen vereniging extra willen trainen en opgeleid willen worden bij Handbalschool NH.

  • Topgroep B

Deze groep is bedoeld voor deelnemers die het basisniveau van de opleiding van Handbalschool NH beheersen.

  • Topgroep A

In Topgroep A trainen deelnemers die de ambitie en het talent hebben om naar de Topklas door te stromen.

  • Topklas

De Topklas is bedoeld voor de deelnemers die bij het RTC trainen of kans hebben voor het RTC geselecteerd te worden.


Wat nog meer:

De Handbalschool heeft gespecialiseerde trainers in dienst om keepers te trainen. Spelers van tien jaar en ouder zijn welkom bij de Handbalschool Noord-Holland.

Voorafgaand aan het seizoen is er met name voor nieuwe leden een aparte scoutingsdag. Tijdens deze dag wordt door de trainers gekeken in welke groep een speler het beste kan starten. Gedurende het seizoen is het mogelijk om door te stromen naar een andere groep.

Spelers kunnen zich aan het begin van het seizoen aanmelden, maar dit kan ook tijdens het seizoen. Zie verder onder ‘proeftraining’.

In samenwerking met het NHV maken alle deelnemers gebruik van het NHV Talent Volg Systeem (TVS). Iedereen meldt zich via TVS af voor trainingen en naarmate een deelnemer stappen in zijn of haar ontwikkeling zet wordt ook meer informatie in TVS opgeslagen. Dit alles volgens de richtlijnen van het NHV.


Aanmeldingen:

Aanmelden kan via de volgende link


 De centrale doelstelling van de NHV Handbalschool Noord-Holland is:

“Het bieden van een structurele opleiding tot topsporter aan jonge mannelijke en vrouwelijke handballers in Noord-Holland en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord”.

Missie van de NHV Handbalschool Noord-Holland  

De NHV Handbalschool Noord-Holland levert een bijdrage aan de opleiding van regionale handbaltalenten. Daarnaast wil Handbalschool Noord-Holland door de concentratie van kennis en ervaring de kwaliteit van technisch kader helpen verbeteren. Opleiden staat centraal, omdat opleiden tot succes leidt  . De opleidings- en handbalvisie van het NHV en de internationale trends zijn richting bepalend voor het opleidingsprogramma van Handbalschool NH.

Jonge talenten worden in staat gesteld om extra trainingen te volgen onder leiding van bevoegde trainers. De trainingen zijn gericht op het verbeteren van de individuele handbalvaardigheden door het aanbieden van een programma dat past bij het ontwikkelingsniveau van het talent.

Visie NHV Handbalschool Noord-Holland

De regionale Handbalschool Noord-Holland wil een aantoonbare bijdrage leveren aan de ontwikkeling van handbaltalenten. Dit doen we door het aanbieden van trainingen die aansluiting bij het talentontwikkelingsprogramma van het NHV. Daarnaast bieden we deelnemers de mogelijkheden aan die door het NHV, NOC*NSF, Olympisch Netwerk NH, Sportstad Alkmaar en Topsport Talentscholen geboden worden. Handbalschool NH streeft naar samenwerking met ander NHV-handbalscholen en handbalverenigingen in de provincie.

De Handbalschool Noord-Holland is een samenwerkingsverband tussen het Nederlands Handbal Verbond (NHV), Sportstad Alkmaar, Topsport Talentschool Tabor College  en de deelnemende (top) handbalverenigingen in de regio.


Toptalentenmachine

Gedurende de jaren hebben veel talenten gebruik gemaakt van de Handbalschool Noord Holland: Tess Wester, Leon Geus, Marlyn Tol, Nieke Groot, Delaila Amega en nog vele anderen

Voor meer informatie over handbalschool Noord Holland klik hier.