Lidmaatschap

Wil jij je inschrijven als lid van HV KRAS/Volendam? Leuk!

Overschrijven oude club naar HV KRAS/Volendam

Ben je al lid van een andere handbalvereniging, maar wil je komen handballen bij HV KRAS/Volendam? Dan is er een overschrijving nodig om dit mogelijk te maken. Een overschrijving is nodig voor leden die binnen de afgelopen 12 maanden lid geweest is van een andere handbalvereniging. Het overschrijvingsformulier is te vinden op de website van het NHV. Hier vind je tevens meer informatie over dit onderwerp.

Inschrijfformulier

  1. Download hier het inschrijfformulier (je vindt hier ook de contributieprijzen). Vul het formulier zorgvuldig in;
  2. Zorg dat je een recente pasfoto van jezelf hebt;
  3. Lever het ingevulde formulier (indien van toepassing óók het overschrijvingsformulier) samen met je pasfoto in bij Lies Kwakman of de secretaris van de vereniging Ben Kok. Dit kan op twee manieren:
  • Via de post. Stuur het formulier naar:

Lies Kwakman
Gravelandstraat 91
1131 JM Volendam

  • Of mail het ingescande formulier naar Ben Kok | b.kok@succesvolendam.nl. Ook de pasfoto kan hierbij digitaal worden ingeleverd!

Hierna neemt iemand van de vereniging contact met jou op om verder uit te leggen hoe alles werkt binnen onze club! In welk team het nieuwe lid komt is afhankelijk van de leeftijd. Bekijk welke categorie er bij welke leeftijdsklasse hoort.

Ervaringen

Hoe ervaren ouders en jeugdleden het om lid te zijn van HV KRAS/Volendam? Lees dan de verhalen van Vincent en Brenda Tuijp over hun zoon Thijs (9), Jack en Margaret Visser over zoon Mike (14) en dochter Emily (12) en Herman Klouwer over zijn zoon Joël (14).

Vincent en Brenda Tuijp zien zoon Thijs (9) opbloeien bij HV KRAS/Volendam

Door Mike (14) en Emily (12) zijn Jack en Margaret Visser bevlogen van handbal

Herman Klouwer stelt alles in het werk om handbaldroom zoon Joël (14) waar te maken

Meetrainen?

Wil je kijken of handbal een sport voor jou is? Train dan vrijblijvend een keertje mee. Stuur een mailtje naar bsc@handbalvolendam.nl. Vermeld in het bericht je naam, telefoonnummer (of eventueel van één van je ouders) en leeftijd. De club neemt contact met je op om een geschikt moment te kiezen om een keer mee te trainen! Bekijk ook het document over de leeftijdsindeling hierboven om te zien bij welk team je mee kunt trainen. We hanteren het uitgangspunt dat je een maand gratis mee mag doen, daarna wordt je verwacht lid te worden. 

Voor de jongste jeugd tussen 5 en 6 jaar (zowel meisjes als jongens) is het mogelijk om gratis en vrijblijvend eens mee te doen met de Tijgertraining. De training worden geleid door de fanatieke en enthousiaste trainsters Joan Scherpenzeel en Maart Admiraal deze trainingen. Plaats van handeling is Opperdam op woensdagmiddag van 13.30 tot 14.30. Heb je vragen? Neem dan contact op met Maart Admiraal via 06-17034660 of maart.admiraal@ziggo.nl.

Verhuizen

Ga je verhuizen of ben je verhuisd? Geef de adreswijziging dan door aan de club. Zo is onze administratie altijd up to date! Stuur de wijziging naar Ben Kok.

Uitschrijven

Helaas gebeurt het ook dat leden om wat voor reden dan ook niet meer willen handballen. Wil jij geen lid meer zijn van HV KRAS/Volendam? Meld je dan voor 31 mei af. Stuur hiervoor een mailtje naar Ben Kok. Wij vernemen graag waarom je tot het besluit bent gekomen, zodat wij in de toekomst kijken of we nog iets voor je kunnen doen!