Clubvisie

Handbalvereniging Volendam wil een klimaat creëren in en rond het Volendames waarin mensen hun talenten, opeen eigen wijze, mogen en kunnen optimaliseren en benutten. We geven daarbij kansen aan diegenen, binnen en buiten Volendam, die respect voor elkaar hebben, die dit samen willen doen, met balans tussen geven en nemen.

Hoe doen we dit als club?

Dit doen wij door alle mensen binnen onze vereniging een toegankelijke, veilige en kwalitatief goede leeromgeving te bieden waarin ze zich maximaal kunnen ontplooien, zowel op sportief als op persoonlijk vlak. 
Om deze missie verder vorm te geven en wat concreter te maken hebben we de missie uitgewerkt in 3 beleidspijlers. Ook kennen wij een organisatorische werkwijze waarin drie afdelingen centraal staan. HV KRAS/Volendam is "Handbaltechnisch" verdeeld in drie werkgebied: Breedtesport, opleiding en topsport.
Per afdeling is één persoon verantwoordelijk voor een groep betrokkenen die samen georganiseerd zijn in een commissie. Alle technische voorstellen en plannen worden voorbereid door de hoofden van de afdelingen i.s.m. hun commissie. Alle plannen worden voorgelegd aan het management welke het totaal overzicht bewaren/bewaken.

De algemeen manager is uiteindelijk eindverantwoordelijk voor de technische ontwikkelingen van de club en legt verantwoording af aan het bestuur.  Bij grote en belangrijke besluiten wordt in overleg getreden met de "Knights of the Round table"; de raad van wijze mannen en vrouwen uit alle lagen van de vereniging. Deze raad toetst de haalbaarheid van de voorstellen en plannen. Korte termijn besluiten worden gemaakt door de algemeen manager. De midden en lange termijn besluiten worden i.s.m. de afdelingsverantwoordelijken en de "Knights of the round table" besloten.  
Ook hecht de organisatie erg veel aan de contact met spelers en trainers. Hierom zijn lijnen kort en deuren altijd open.

Beleidspijler 1. Visie op technische organisatie:

HV KRAS/Volendam streeft ernaar om het handbalbolwerk van Nederland te zijn en blijven zodat het Nederlandse handbal en de Volendamse topsportcultuur op zowel nationaal als internationaal niveau op een hoger plan komt. Dit betekent dat we onszelf elk jaar een stapje willen verbeteren, dus een gestadige groei naar professionele sportbenadering.
Onze topsporters zijn een voorbeeld voor breedtesporters, jeugd en in de maatschappij en kunnen iedereen aanzetten en inspireren tot grote daden en een verantwoordelijk en gezond leven.
KRAS/Volendam focust zich op de ontwikkeling van lokale en regionale Noord-Hollandse talenten zodat er altijd een herkenbaar gezicht in het veld blijft staan. Deze talenten worden in de eigen jeugdopleiding intensief begeleid en opgeleid zodat ze zo goed kunnen worden als ze in zich hebben. De mensen die écht willen, stellen we onszelf tot doel om ze binnen de jeugdopleiding (Handbal Opleiding Volendam) te laten groeien tot een toonaangevend voorbeeld in de heren 1 van KRAS/Volendam: de prestatietak van het handbalbolwerk. Of een handbalprofessional in het buitenland.
We willen dit doen vanuit een werkelijke en echte motivatie zodat de vertrekkende spelers, trainers, coaches, stafleden het "normaal" vinden altijd weer terugkomen op het oude nest om hun kennis en ervaring te delen. 

Beleidspijler 2. Visie op gedrag | Welke mentaliteit zien wij graag?

Mentaliteit is de belangrijkste pijler binnen Handbal Volendam. Hieronder wordt veel meer verstaan dan een goede wedstrijdmentaliteit. 
Wij willen mensen die:

  1. Beter willen zijn dan de ander.
  2. Zichzelf elke dag, elke training, elke wedstrijd willen verbeteren.
  3. Niet lullen maar doen.
  4. Beschikken over een ´give back-´ en voorbeeldmentaliteit.

Om de gewenste mentaliteit bij spelers, trainers en betrokkenen te kunnen bereiken hebben we gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels worden voor elk seizoen toegelicht aan spelers, trainers en ouders en ook ondertekend. In deze gedragsregels staat uitgewerkt wat de club van spelers, trainers en ouders verwacht. Deze gedragsregels zijn geen verplichting, maar wel een houvast om te groeien naar volwassenheid zodat bovenstaande bereikt kan worden.

Beleidspijler 3. Visie op het handbalspel |Hoe willen wij spelen?

Voor de ontwikkeling van talent en de continuïteit van KRAS/Volendam is een handbalvisie vastgelegd. Dit zorgt ook voor herkenbaarheid en duidelijkheid naar spelers, trainers en achterban. In de spelvisie worden de volgende vragen beantwoord:

  1. Welke elementen willen we terugzien op het veld?
  2. Op welke manier willen wij onze talenten trainen?