IN MEMORIAM Paco Barceló

zondag 21 november 2021

IN MEMORIAM

Afgelopen zaterdag bereikte ons het droeve bericht dat Paco Barceló op 67-jarige leeftijd is overleden. Het zat hem niet altijd mee in het leven. Hij wilde met zijn Volendamse vrouw Jacqueline een bestaan opbouwen in zijn geboorteland Spanje, maar door zakelijke tegenslagen mislukte dit en kwamen ze weer terug naar Volendam. 

Daar kwam hij te als kok te werken in de kantine van de Opperdam en werd hij deeltijdbeheerder van de sporthal. Dat Paco van Spaanse afkomst was merkte je al snel aan zijn temperamentvolle karakter. Vooral als je hem stoorde tijdens het bereiden van een maaltijd kon hij op luide toon, met veel handgebaren en in niet mis te verstane woorden te kennen geven dat hij absoluut geen tijd had en al zijn aandacht bij het klaarmaken van zijn gerechten moest houden. Maar... Zodra hij weer wat rustiger werd, kwam hij naar je toe om je wat lekkers te brengen dat hij had klaargemaakt of je alsnog te helpen. Zo was ie ook weer! 

Al jaren geleden kreeg hij te kampen met nierfalen en moest hij na verloop aan tijd aan de dialyse. Het beperkte hem in zijn functioneren. Vooral toen hij ook nog problemen kreeg met zijn hart. Toch bleef hij actief totdat het echt niet meer ging en hij noodgedwongen zijn werk in de kantine en de sporthal neer moest leggen. 

Toen hij kortgeleden besmet raakte door het coronavirus bleek zijn lichaam hier niet meer tegen bestand en kwam Paco toch nog onverwacht te overlijden. Paco, moge je rusten in vrede!

Wij wensen zijn vrouw Jacqueline, Esmeralda, Kevin en Naiara, Rosita en Simon, Fernando en Nienke heel veel kracht en sterkte toe in deze moeilijke dagen. 

HV KRAS/Volendam