BBL Sport & Bewegen niveau 3 voor topsporters

zaterdag 20 februari 2021

BBL Sport & Bewegen niveau 3 voor topsporters

In samenwerking met HV Kras Volendam biedt de Onderwijsgroep Noordwest-Holland samen met ROC Kop van Noord-Holland, de BBL opleiding Sport en Bewegen niveau 3 aan voor topsporters.

Voor topsporters of toekomstig topsporters wordt het steeds moeilijker om school en een topsportleiding te combineren, daarom bieden wij de BBL opleiding Sport & Bewegen voor topsporters aan.

Onze BBL variant is anders dan de reguliere BOL opleidingen Sport & Bewegen:
- Onze docenten geven les op de club of gewenste plek (AZ);
- De opleiding duurt 2 jaar;
- Na het volgen en afronden van de niveau 3 opleiding Sport & Bewegen is er een mogelijkheid om middels een ‘kop’ jaar een niveau 4 diploma te behalen;
- Schoolrooster rekening houdend met topsport;
- Spelers/speelsters volgen in totaal 1 dag per week les en de rest van de opleiding combineren ze bij de voetbalclub in praktijk- en trainingsuren;
- We houden zoveel mogelijk rekening met wedstrijd- en trainingsschema’s en het lesprogramma;
- We houden rekening met de internationale sporters en kalender en begeleiden topsporters hierbij (direct contact huiswerkbegeleider, aangepast programma, bij terugkomst extra begeleiding);
- Wij werken met kleine groepen (maximaal 15 deelnemers) en leveren intensieve en indien nodig zelfs 1 op 1 begeleiding;
- We onderhouden nauw contact met de verantwoordelijken binnen de club;
- Onze lesblokken hebben een periode van 10 weken, afgesloten met tentamens. Na alle uitslagen te hebben verzameld informeert onze studiebegeleider de verantwoordelijken binnen de voetbalclub en de ouders (mits minderjarig) over de resultaten;
- Stage uren en praktijkopdrachten volbrengen spelers/speelsters bij de club of bij activiteiten van declub;
- Toelating voldoet volledig aan de wettelijke eisen gesteld door Ministerie van Onderwijs;
- Voor deelname aan de opleiding is het niet noodzakelijk dat speelsters in het bezit zijn van een contract, voor dit traject is een praktijkleerovereenkomst voldoende.

 

Maatwerk

Ieder traject is maatwerk op zich. Wij gaan in gesprek met de clubs en maken een passend programma voor de opleiding welke voldoet aan de eisen van het kwalificatiedossier, maar welke ook aansluit bij het programma van de voetbalclub.

Ander belangrijke onderwerpen:
- Onze opleiding is ene BBL vorm, daarom is het niet mogelijk om studiefinanciering of een ov-jaarkaart aan te vragen door deelnemers.
- Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een laptop, welke voldoet aan de minimale eisen van het ROC Kop van Noord-Holland. Deze specificaties kunnen wij uiteraard aanleveren.

 

Inhoud van de BBL opleiding Sport en Bewegen niveau 3

De sport- en bewegingsleider werkt in een omgeving waarin activiteiten gericht op sport en bewegen worden aangeboden, uiteenlopend van kortdurende programma's van één of twee uur tot meerjarige trainingsprogramma's gericht op topsporters. De sport- en bewegingsleider kan werkzaam zijn bij zwembaden, fitness- en gezondheidscentra, buitensportondernemingen, sportbuurtwerk, sociaal cultureel werk, organisaties voor sportevenementen, overheidsinstellingen (o.a. politie, defensie of justitiële inrichtingen), naschoolse en buitenschoolse opvang en sportverenigingen. De sport- en bewegingsleider verricht zijn dagelijkse activiteiten op een vaste locatie dan wel op diverse en/of wisselende locaties. Hij heeft te maken met deelnemers die in het algemeen een doorsnede vormen van de huidige multiculturele samenleving en daarmee met een grote diversiteit aan leeftijden, culturen, leefstijlen en maatschappelijke posities. Met name in de buitensport en bij activiteiten die buiten plaats vinden heeft hij te maken met (veelvoorkomende) veranderingen in de omgeving of in de situatie waarop hij moet afstemmen, zoals weersomstandigheden.

 

De opleiding bestaat uit de volgende kerntaken en werkprocessen:

Kerntaak 1: Aanbieden van SB-activiteiten
Werkproces 1: Bereidt SB-activiteiten voor
Werkproces 2: Voert SB-activiteiten uit
Werkproces 3: Coacht en begeleidt SB-deelnemers
Werkproces 4: Beoordeelt het vaardigheidsniveau van SB-deelnemers

Kerntaak 2: Organiseren en uitvoeren van wedstrijden, toernooien of evenementen
Werkproces 1: Stelt een plan op voor een wedstrijd, toernooi of evenement
Werkproces 2: Bereidt een wedstrijd, toernooi of evenement voor
Werkproces 3: Voert een wedstrijd, toernooi of evenement uit

Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professie gebonden taken
Werkproces 1: Werft en informeert SB-deelnemers
Werkproces 2: Stemt de werkzaamheden af
Werkproces 3: Past EHBSO en reanimatie toe
Werkproces 4: Verricht beheer- en onderhoudstaken
Werkproces 5: Voert front- en backofficewerkzaamheden uit
Werkproces 6: Onderhoudt contacten met relevante personen en organisaties
Werkproces 7: Werkt aan de eigen deskundigheid
Werkproces 8: Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg
Werkproces 9: Evalueert de SB-werkzaamheden

 

Heb jij interesse in een BBL opleiding Sport en Bewegen? Neem dan contact met ons op via info@handbalvolendam.nl. Voor meer inhoudelijke informatie kan je terecht bij Joost Ooms.