De technische commissie; wie zit erin en hoe werkt het?

vrijdag 16 oktober 2020

Vrijwel elke sportvereniging heeft een afdeling dat binnen de club dat zorgt dat de vereniging op het sporttechnische gebied de juiste weg bewandelt. HV KRAS/Volendam heeft deze ook en we noemen het de technische commissie (TC).

Deze groep vrijwilligers en professionals zet zich in om de kwaliteit van ons kernactiviteit zo goed als mogelijk te organiseren binnen de bestuurlijke kaders. Ze borgen acties en ideeën in operationeel beleid, bewaken onze handbalvisie en ontwikkelen deze door. Deze vrijwilligersgroep leiden uiteindelijk ongeveer 120 trainers, coaches, begeleiders, verzorgers, specialisten, commissieleden en alle teams ten dienste van de club en haar visie.

De TC bestaat uit de volgende functies en personen:

  • Alle jeugd en senioren breedtesport (walking handball & recreanten) worden geleid door de Onderbouw & recreatie commissie en de vertegenwoordiger van deze commissie in de TC is Hans Admiraal.
  • De ambitieuze dames bovenbouw teams wordt geleid door het Dames Steroverleg en de vertegenwoordiger van deze commissie in de TC is John Kaars.
  • De ambitieuze heren bovenbouw teams wordt geleid door het Heren Steroverleg en de vertegenwoordiger van deze commissie in de TC is Janneke Ploegsma.
  • Arbitragezaken (scheidsrechters, tafelwaarnemers, begeleiders en rapporteurs) wordt  geleid en vertegenwoordigd door Roos van Beek.
  • Het bestuur wordt vertegenwoordigd door Joost Ooms die ook de formele taak heeft de commissie te leiden en voor te zitten.
  • Jaap Tol is verantwoordelijk voor club cultuurbewaking. 
  • Notulist is Sandra Steur.

Maandelijks komen de TC vertegenwoordigers bijeen om hun tussentijdse besluiten te verantwoorden, informatie te delen, steun en draagvlak voor moeilijke besluiten te vinden en het technisch clubbeleid actueel en scherp te houden. Het algemeen verenigingsbelang wordt dan ook ten aller tijde voor ogen gehouden. Hierom wordt ook veel zelfredzaamheid, zelfsturend vermogen, verantwoordelijkheidsgevoel en samenwerkingsvaardigheden verwacht van alle leden. De TC heeft verder formeel ook een raadgevende rol aan het bestuur. 

Onze club heeft veel ambitie en dat wordt gemerkt tijdens deze vergaderingen. Sommige belangen komen wel eens haaks op elkaar te staan en kritisch zijn is een bekend onderdeel van de Volendammer cultuur. Maar deze eigenschap heeft mede ons clubje groot gemaakt. Links- of rechtsom komen we er altijd wel uit, we proberen verder de kleine dingen zo verrekte goed mogelijk te doen en we tolereren elkaar. En we snappen allen, dat niet alles altijd kan en dat we samen ver(der) kunnen komen! 

Voel jij je misschien aangetrokken door dit stuk? Heb je vaardigheden die van een toegevoegde waarde zou kunnen zijn voor de TC?

Concreet staat open de taak:

  • ​Coordinator opleidingen trainers

Meldt je aan bij Joost Ooms op J.ooms@handbalvolendam.nl. Heb je verder vragen, opmerkingen of ideeën, je bent van harte welkom!