De technische commissie; wie zit erin en hoe werkt het?

maandag 14 mei 2018

Vrijwel elke sportvereniging heeft een afdeling dat binnen de club dat zorgt dat de vereniging op het sporttechnische gebied de juiste weg bewandelt. HV KRAS/Volendam heeft deze ook en we noemen het de technische commissie (TC).

Deze groep vrijwilligers en professionals zet zich in om de kwaliteit van ons kernactiviteit zo goed als mogelijk te organiseren binnen de bestuurlijke kaders. Ze borgen acties en ideeën in operationeel beleid, bewaken onze handbalvisie en ontwikkelen deze door. Deze vrijwilligersgroep leiden uiteindelijk ongeveer 120 trainers, coaches, begeleiders, verzorgers, specialisten, commissieleden en alle teams ten dienste van de club en haar visie.

De TC bestaat uit de volgende functies en personen:

 • Breedtesport en recreatie teams worden geleid door de Breedtesportcommissie (BSC) en de vertegenwoordiger van deze commissie in de TC is Hans Admiraal.
 • De ambitieuze dames jeugdteams wordt geleid door HOV dames commissie (HOV) en de vertegenwoordiger van deze commissie in de TC is John Kaars.
 • De Heren HOV Opleiding en Heren 2 & Heren 3 wordt geleid en vertegenwoordigd door de Hoofd Jeugdopleiding Jongens en dat is Claus Veerman.
 • Het topsport Dames 1 programma wordt geleid en vertegenwoordigd door Teammanager Dames 1 Sylvia Zwarthoed.
 • Het topsport Heren 1 programma wordt geleid door de Heren Topsportcommissie en vertegenwoordigd door Jan Kes.
 • Arbitragezaken (scheidsrechters, tafelwaarnemers, begeleiders en rapporteurs) wordt (ad. Interim) geleid en vertegenwoordigd door Joost Ooms.
 • Als verlengstuk van het NHV Jongens Handbal beleid, is Arjen van Wieringen verantwoordelijk voor Jongens handbal promotie i.s.m. Sport-Koepel en de evenementencommissie.
 • Het bestuur wordt vertegenwoordigd door Joost Ooms die ook de formele taak heeft de commissie te leiden en voor te zitten.
 • De ouderenraadvertegenwoordiger is Jaap Tol die verantwoordelijk is voor club cultuurbewaking. 
 • Notulist is Sandra Steur.

Maandelijks komen de TC vertegenwoordigers bijeen om hun tussentijdse besluiten te verantwoorden, informatie te delen, steun en draagvlak voor moeilijke besluiten te vinden en het technisch clubbeleid actueel en scherp te houden. Het algemeen verenigingsbelang wordt dan ook ten aller tijde voor ogen gehouden. Hierom wordt ook veel zelfredzaamheid, zelfsturend vermogen, verantwoordelijkheidsgevoel en samenwerkingsvaardigheden verwacht van alle leden. De TC heeft verder formeel ook een raadgevende rol aan het bestuur. 

Onze club heeft veel ambitie en dat wordt gemerkt tijdens deze vergaderingen. Sommige belangen komen wel eens haaks op elkaar te staan en kritisch zijn is een bekend onderdeel van de Volendammer cultuur. Maar deze eigenschap heeft mede ons clubje groot gemaakt. Links- of rechtsom komen we er altijd wel uit, we proberen verder de kleine dingen zo verrekte goed mogelijk te doen en we tolereren elkaar. En we snappen allen, dat niet alles altijd kan en dat we samen ver(der) kunnen komen! 

Voel jij je misschien aangetrokken door dit stuk? Heb je vaardigheden die van een toegevoegde waarde zou kunnen zijn voor de TC?

Concreet staat open:

 • ​Hoofd arbitrage zaken.

Meldt je aan bij Joost Ooms op J.ooms@handbalvolendam.nl. Heb je verder vragen, opmerkingen of ideeën, je bent van harte welkom!