Dertien huldigingen in Opperdam

dinsdag 11 december 2018

Voor HV KRAS/Volendam stond afgelopen zaterdag een bijzondere dag op de agenda. Om 17.30 uur kwamen ruim zestig mensen in de kantine van sporthal Opperdam bijeen om maar liefst dertien leden en vrijwilligers te huldigen. 

Om te beginnen werden Lida Kwakman, Billy Duin en Dirk Tuip in het zonnetje gezet vanwege hun 25-jarig jubileum. Hennie Schilder, die ook 25 jaar verbonden is aan de vereniging, was deze avond verhinderd, maar ongetwijfeld zal het herinneringsbordje en het boeket bloemen alsnog ook zijn kant opkomen.

Ronald de Jong en Elsa Mol-Kwakman zijn op hun beurt al veertig jaar lang betrokken bij de vereniging. Ook zij werden naar voren geroepen om bloemen en een herinneringsgeschenk in ontvangst te nemen. Nadat voorzitter Piet Kes deze jubilarissen had toegesproken, nam Gerard Veerman de microfoon over. Hij vertelde dat eindelijk, nadat alleen drie vrouwen hun 50-jarig jubileum hebben gevierd, nu twee mannen aan de beurt waren: Kes en Rob Duin. Zij zijn zeker niet de minst belangrijkste personen binnen de vereniging. Ook zij ontvingen uit handen van het bestuur de gebruikelijke bloemen en een cadeau.

Omdat inmiddels het buffet klaar stond, werd de huldiging onderbroken om de gasten de gelegenheid te geven de inwendige mens te versterken, waarna Kes wederom het woord nam om vijf mensen, die van bijzondere waarde zijn geweest voor de vereniging, te benoemen tot ‘Lid van Verdienste’. Helaas kon één van hen hier niet meer bij aanwezig zijn. De vorig jaar overleden Jaap Schilder (de Bok) was lange tijd bestuurslid van de vereniging en heeft in al die jaren op zijn eigen manier veel voor de vereniging betekend. Zijn vrouw mocht alsnog namens Jaap de oorkonde en bloemen in ontvangst nemen.

Toen was het de beurt aan Bart Markus, Pius Schilder en Jaap Zwarthoed om naar voren te komen. Jarenlang waren ze handbalscheidsrechter en is Zwarthoed ook op andere fronten nog actief voor de club. Ook voor deze drie heren een welverdiende benoeming tot lid van verdienste. Als laatste werd Veerman tot zijn verbazing weer naar het podium geroepen. Ook hij bleek 25 jaar actief te zijn voor KRAS/Volendam. “Hij is soms erg punctueel en wat lastig”, sprak de voorzitter. “Maar als hij zijn Fiat geeft, weet je zeker dat het goed zit. Als penningmeester heeft hij zijn sporen meer dan verdiend.” Als vijfde man werd ook Veerman benoemd tot lid van verdienste.