Jeugdtrainingen op 4 mei hervat

vrijdag 01 mei 2020

In overleg met de gemeente en het bestuur van HV KRAS/Volendam worden de trainingen voor de F jeugd, E jeugd en D jeugd onder bepaalde voorwaarden hervat vanaf maandag 4 mei. Hierbij wordt rekening gehouden met de geldende richtlijnen en zullen de trainingen buiten worden uitgevoerd. De mogelijkheden voor oudere jeugd en voor de seniorenteams worden momenteel onderzocht. Hierover wordt z.s.m. meer gecommuniceerd.

We zullen de trainingen gaan hervatten, maar niet in de samenstellingen zoals afgelopen seizoen. Per training zullen maximaal 25 kinderen aanwezig zijn en twee begeleiders. Deze groepen zijn gebaseerd op leeftijden. De indelingen hebben nog niks te maken met de teamindelingen van volgend seizoen. Het meetrainen met andere teams is momenteel niet mogelijk en niet-leden kunnen momenteel niet trainen.

In het schema staat voor elk kind bij welke groep en op welke tijd het traint. Voor een aantal F jeugd kinderen (mini’s) geldt dat ze, naast de training bij de F jeugd ook bij de E jeugd kunnen meetrainen. Kijk goed naar het schema waar iedereen staat ingedeeld.

Wij zullen onze trainingen in de week van 4 mei gaan hervatten en trainen dan buiten op het voetbalveld achter de Sporthal de Opperdam. Houd er wel rekening mee dat dinsdag 5 mei een nationale vrije dag is en dat onze trainingen op die dag komen te vervallen.

Dit voetbalveld is te bereiken via het zandveld dat naast de sporthal ligt. Op dit voetbalveld wordt een speciaal handbalveld gemaakt met twee speedhandbalvelden. De voetbalvelden zijn op kunstgras, wat een andere ondergrond is. Toch zien wij liever geen schoenen met noppen, omdat de kinderen gewend zijn in de zaal op hun voorvoeten te bewegen en vaak over hun as wegdraaien. Wij willen onnodige blessures voorkomen, omdat de kinderen niet gewend zijn aan dit soort schoenen. Trainingen op het kunstgras zullen vanwege de veiligheid alleen plaatsvinden als het niet regent en altijd na goedkeuring door de trainer ter plaatse.

Belangrijk om te weten is dat accommodaties gesloten blijven. Wij hebben dus geen beschikking over toiletten, douches en kleedkamers. Neem voldoende water mee, er mag alleen gedronken worden uit eigen bidons of flesjes.

Oudere kinderen worden verzocht zelfstandig op de fiets naar de Opperdam te komen. Jongere kinderen kunnen, bij voorkeur door 1 persoon, worden afgezet bij de voordeur van de Opperdam. Het is voor ouders en begeleiders niet toegestaan om bij de training te blijven kijken of om met meerdere volwassenen samen te blijven staan rondom de sporthal en ouders/begeleiders worden daarom verzocht direct door te rijden en naar huis te gaan. Bij het ophalen van de kinderen geldt ook hier de regel om voldoende afstand te bewaren, absoluut niet naar het trainingsveld te komen en direct te vertrekken als het kind zover is. Verder verzoeken we de ouders en kinderen tevens om niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn.

Tijdens de eerste trainingsweek van 4 mei zullen de kinderen door de trainers worden opgehaald bij de voorkant van de Opperdam en worden ze naar het sportveld begeleid. Na deze eerste week dienen de kinderen zelfstandig richting het sportveld te gaan.

Corona standpunten en richtlijnen HV KRAS/Volendam bij jeugdtrainingen

 • Kinderen die ziek zijn, of waarvan een gezinslid of directe familie ziek is komen NIET trainen en geven dit vooraf duidelijk aan bij de bewuste trainer.  Dit geldt voor (lichte) verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid en/of koorts. Blijf in dat geval thuis en ziek goed uit. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, dan kan het kind weer komen sporten.
 • Trainingen vinden plaats onder leiding van maximaal 2 trainers. De trainers zorgen ook voor toezicht op hygiëne maatregelen. Daarnaast zal er, indien mogelijk, bij elke training een ‘corona verantwoordelijke’ aanwezig zijn die namens de vereniging toezicht zal houden op de maatregelen.
 • Trainingen op het kunstgras zullen vanwege de veiligheid alleen plaatsvinden als het niet regent en altijd na goedkeuring door de trainer ter plaatse. Eventuele annulering vanwege slecht weer wordt via verschillende apps kenbaar gemaakt.
 • Er dient minimaal 1,5 meter afstand te worden gehouden van onze trainers, zowel voor, tijdens als na de trainingen. Wij verzoeken de ouders hun kinderen daar vooraf op te attenderen. Deze maatregel is noodzakelijk om de trainingen goed en veilig te laten verlopen. 
 • Hoest en nies in je elleboog, ook als er in de buitenlucht wordt gesport.
 • We verzoeken de ouders en kinderen om niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn.
 • Faciliteiten van de Opperdam, zoals kantine, kleedkamers, kranen, toilet enzovoorts mogen onder geen beding worden gebruikt. Zorg ervoor dat je thuis bent voorbereid en ga thuis naar het toilet.
 • Omkleden, douchen en drinken dienen thuis te gebeuren. Drinkflessen dienen zelf te worden gevuld en meegebracht vanuit huis.
 • Bij elke training zal de vereniging zorgen voor desinfecterende middelen om handen en materialen schoon te maken na de training. Iedereen wast zijn/haar handen voor en na de training met deze middelen.
 • Na de training dient iedereen direct naar huis te gaan.
 • Het hervatten van onze jeugdtrainingen op het kunstgrasveld blijft uiteindelijk op eigen risico. We gaan er vanuit dat alles goed zal gaan en zullen daar alles aan doen, maar zowel KRAS/Volendam als haar trainers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen blessures en/of ziektes.
 • Indien kinderen en/of begeleiders zich niet aan de regels houden kunnen ze door onze trainers worden verzicht om het trainingsveld te verlaten.

We zijn blij dat we in ieder geval met onze jongste jeugd weer kunnen gaan sporten. Laten we samen zorgen dat we de regels respecteren en dat we dit tot een succes gaan brengen. Zorg er daarom voor dat kinderen vooraf duidelijk op de hoogte worden gebracht van de gemaakte afspraken.

Wij hopen iedereen vanaf 4 mei in goede gezondheid weer te zien.

Bij vragen, tips en/of opmerkingen kan contact op worden genomen met de trainers ter plaatse of kan een mail worden gestuurd naar de onderbouw commissie via onderbouw@handbalvolendam.nl

Klik hier voor het overzicht van de teams.
Klik hier voor het overzicht van trainingstijden per team