Algemene ledenvergadering uitgesteld

Algemene ledenvergadering uitgesteld

donderdag 09 december 2021

Update: Algemeen Leden Vergadering van HV KRAS/Volendam wordt opnieuw uitgesteld. Wanneer de maatregelen van de overheid versoepelen zullen we spoedig een nieuwe datum vaststellen.

Tot hopelijk erg snel, het bestuur van HV KRAS/Volendam


Op woensdag 15 december organiseert het bestuur van HV KRAS/Volendam de Algemene Ledenvergadering. Alle leden en vrijwilligers van de clubs zijn hiervoor uitgenodigd. De ALV start om 19.00 uur en wordt gehouden in de verenigingsruimte van Sporthal Opperdam.
 
Onderstaand de agenda voor deze vergadering:
· Opening
· Toelichting bijzondere agenda
· Terugblik op het seizoen 2019-2020 en 2020-2021 door voorzitter Piet Kes
· Corona en HV KRAS / Volendam
· Bespreking en vaststelling notulen van de laatstgehouden ledenvergadering op 6 februari 2020
· Rooster van aftreden
· Bespreking jaarverslagen 2019-2020 & 2020-2021
    o Bespreking jaarverslagen en bijhorende rekening en verantwoording.
    o Verslag van de kascommissie.
· Seizoen 2021-2022
    o Bespreking begroting 2021-2022
    o Vaststelling ledencontributie per 1 juli 2022
· De bestuurlijke toekomst van HV KRAS/Volendam
· Overige onderwerpen
    o Wat verder ter tafel komt.
    o Rondvraag
Sluiting

We hopen natuurlijk dat ALV door zal gaan ivm Corona.

Hopelijk tot binnenkort, 

Het bestuur HV KRAS/Volendam