Brief aan leden KRAS/Volendam

Brief aan leden KRAS/Volendam

maandag 14 september 2020

Beste mensen,

Na een stille periode wil men langzaam de competities weer opstarten, maar de omstandigheden zijn zeker nog niet gelijk aan de situatie van voor de corona-uitbraak. We hebben nog steeds te maken met regels, regels en nog eens regels, waar de hele vereniging en daardoor ook onze toeschouwers mee te maken gaan krijgen.

Op basis van de nationale regelgeving, regels van het RIVM en onze eigen overkoepelende handbalorganisaties, hebben wij de volgende maatregelen moeten nemen om zoveel mogelijk uw en onze gezondheid te kunnen waarborgen. Deze maatregelen gelden nu nog alleen voor eredivisiewedstrijden en voor onze vereniging gaat het dan om de wedstrijden van de Heren 1 en 2 alsmede de Dames 1.

Wat houden deze maatregelen allemaal in:

 • Voor alle bezoekers, die niet tot één huishouden behoren, geldt dat de zogenaamde anderhalve meter afstand tussen volwassenen van kracht is. Wij verwachten dat iedereen hierin zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en dat medewerkers niet als een politieman rond hoeven lopen om dit in de gaten te houden. We moeten er namelijk rekening mee houden dat van hogerhand besloten kan worden dat geen publiek meer mag komen als ons dit niet lukt!
 • Jongeren tot en met de leeftijd van zeventien jaar zijn vrijgesteld van de anderhalve meter afstand. Wij zullen deze dan ook verzoeken om bij elkaar te gaan zitten; indien nodig op een aparte tribune of in een vak!
 • Bij wedstrijden van een eredivisieteam mag de uitspelende vereniging slechts 25% van het maximaal aantal toe te laten bezoekers als supporter meenemen. Voor de Opperdam betekent dit dat de bezoekende club maximaal twintig (20) supporters mee mag nemen. Als er jongeren komen dan vragen wij of zij in het jongerenvak plaats willen nemen, mocht dat nodig zijn. De bezoekende vereniging moet hieraan meewerken en zal hierover vooraf op de hoogte worden gesteld.
 • De overige zestig (60) plaatsen op de tribunes zijn bestemd voor volwassen thuissupporters.
 • Voor sponsoren met seizoenkaart en Goldcardhouders, die een wedstrijd willen bezoeken, zal een aparte ruimte in de sportzaal worden gecreëerd. In verband met de beperkte beschikbare plaatsen is het ook voor hen van belang dat ze vooraf aangeven dat ze gaan komen. Ook is het wenselijk dat ze hun kaart kunnen tonen als daarom wordt gevraagd.
 • Seizoenskaarten zullen niet meer verkocht worden in de losse verkoop.

Om teleurstellingen aan de kassa te voorkomen moet iedereen, die een eredivisiewedstrijd wil bezoeken, zich aanmelden bij het hoofd kassazaken: Betty Zwarthoed, kassa@handbalvolendam.nl

1. Reservering door supporters van de uitspelende club is mogelijk tot de donderdag voorafgaand aan de wedstrijd tot 12.00 uur; hierbij geldt: vol is vol!

2. Reservering door supporters van HV KRAS/Volendam is mogelijk tot de vrijdag voorafgaand aan de wedstrijd om 12.00 uur en ook hier geldt weer: vol is vol!

3. Bij de reservering vragen wij de volgende persoonsgegevens: Naam, leeftijd en telefoonnummer (van alle personen waarvoor gereserveerd wordt).

4. Indien op één avond achtereenvolgens twee eredivisiewedstrijden worden gespeeld is de aankoop van combinatiekaarten niet mogelijk. Voor beide wedstrijden moet afzonderlijk worden gereserveerd en betaald. Deze maatregel hebben we helaas moeten nemen omdat anders de supporter die voor de tweede wedstrijd komen, benadeeld gaan worden. Het gevolg hiervan is dat na de eerste wedstrijd de zaal door iedere bezoeker moet worden verlaten. Daarna kunnen bezoekers van de tweede wedstrijd hun plaats innemen.

 • Voordat u de sporthal binnen mag zullen een aantal vragen, met betrekking tot uw gezondheid worden gesteld (Inmiddels heel vervelend, maar we kunnen niet anders).
 • Indien door de vereniging looproutes zijn aangegeven zullen deze gevolgd moet worden om fysiek contact met anderen te voorkomen of zo gering mogelijk te doen zijn.
 • Volg ook de aanwijzingen van de supposten op indien die aanwezig zijn. Deze worden in het belang van ons allen gegeven.

Gezien de (financiële) gevolgen van de coronacrisis en het kleine aantal supporters dat bij wedstrijden aanwezig mag zijn hebben wij moeten besluiten om geen vrije toegang te verlenen aan leden, vrijwilligers en medewerkers zolang de coronacrisis duurt en de beperkende maatregelen van kracht blijven. Ook de vrijkaarten voor spelers worden tot na de coronacrisis niet verstrekt. Uiteraard geldt voor personen die tijdens een eredivisiewedstrijd een taak vervullen ten behoeve van deze wedstrijd wel een vrije toegang tot de hal. Wij begrijpen dat er al financiële offers van jullie gevraagd zijn, maar we kunnen helaas niet anders en hopen dan ook op begrip voor dit besluit in de huidige situatie. Dus ook leden, vrijwilligers en medewerkers, zullen helaas, moeten reserveren en betalen. We hopen uiteraard dat deze maatregelen niet lang gaan duren want we doen dit met pijn in het hart en dat weten jullie.

De entreeprijzen zijn dit seizoen:

 • Heren 1: Vanaf 17 jaar € 7,00 / 65-plussers en jonger dan 17 jaar: € 4,00
 • Heren 2: Vanaf 17 jaar € 5,00 / 65-plussers en jonger dan 17 jaar: € 2,50
 • Dames 1: Vanaf 17 jaar € 5,00 / 65-plussers en jonger dan 17 jaar: € 2,50

Bij vertoon van een ledenkaart wordt een korting op de entreeprijs verleend van € 1,00.

Wij begrijpen dat weinig mensen blij zijn met de bovenstaande maatregelen. Veel van jullie zullen er helemaal niet blij mee zijn; het overdreven vinden en hier misschien boos over gaan worden, maar wij moeten blijven beseffen dat onvoldoende veiligheidsmaatregelen tot sluiting van de sporthal zal leiden, maar nog veel erger tot een serieuze uitbraak van besmettingen. Vooral nu het najaar zich aandient met lagere temperaturen, regenval en wind, moeten we voorzichtig zijn. Het besmettingsgevaar wordt door deze omstandigheden nog groter dan het nu al is.

Tenslotte wil wij iedereen een goed seizoen toewensen. Blijf alert en voorzichtig. Hopelijk zal daardoor aan de huidige, onprettige situatie snel een einde komen. Blijf ondanks alle regeltjes en beperkingen genieten van goede en succesvolle wedstrijden!

Namens het bestuur van KRAS/Volendam,

Voorzitter Piet Kes