Functie in de spotlight | sportpsychologe Muriël Romijn

Functie in de spotlight | sportpsychologe Muriël Romijn

woensdag 08 november 2017

Muriël Romijn is een 26-jarige vrouw uit Amsterdam, die afgelopen februari is afgestudeerd als sportpsychologe. Op de vraag hoe zij in Volendam terecht is gekomen, vertelt ze dat ze in Amsterdam samenwoont met een Volendammer, te weten Arno Leeflang. “Toen ik eerder stage had gelopen op een lager niveau in onder andere Hoofddorp en ik op zoek moest naar een stageplek op een hoger level, dacht ik aan allerlei sportclubs.  Totdat mijn vriend Arno me vroeg waarom ik het niet in Volendam ging proberen.”

Naar Volendam

Muriël vond dit eigenlijk geen slecht idee en nadat er contact was gelegd met algemeen manager Joost Ooms en de toenmalige hoofdtrainer Mark Schmetz kwam Muriël tussen januari en juni 2016 stage lopen bij HV KRAS/Volendam. “Vooral Mark Schmetz vond de begeleiding door een sportpsychologe in opleiding erg interessant voor zijn team en voor hemzelf. Hij vertelde me dat ik hem zou kunnen helpen met zaken waar hij zelf minder verstand van had. Ik liep daarom stage bij de Heren 1 en heb één teamtraject, dat bestaat uit tien sessies, gedaan met het team. Toen zich daarna twee spelers melden met de vraag of ik ze bij bepaalde punten verder kon helpen, heb ik nog twee individuele trajecten met die jongens gedaan. Het werken in Volendam vond ik prettig.”

Ervaring als beloning

“Toen ik in februari jongstleden was afgestudeerd,” vervolgt Muriël “wilde ik mijn vergaarde kennis en kunde uiteraard graag in praktijk brengen en dacht gelijk aan mijn goede stageperiode bij KRAS/Volendam. Ik heb toen weer contact opgenomen met Joost Ooms. Dit heeft geleid tot een gesprek tussen Joost, commerciële man Jan Kes en ikzelf. Toen hebben we afgesproken dat ik voor HV KRAS/Volendam kom werken en dat de ervaring die ik zelf uiteraard ook op doe, beschouw als mijn loon. Zo snijdt het mes aan twee kanten toch?”

Wat doet een sportpsychologe eigenlijk?

“Ik begin met het observeren van de spelers tijdens hun trainingen en wedstrijden. Vaak vallen me daar dingen op, waarover ik dan later in gesprek ga met de hele ploeg en hun trainers. We communiceren deze punten met elkaar en ik probeer vooral de jongens bewust te maken van hun houding en hun gedrag. Bewustwording van je eigen gedrag is de eerste stap op weg naar verandering en verbetering indien dat laatste nodig is. In de sessies probeer ik de spelers en hun staf mentaal weerbaarder te maken. Hoe ga je bijvoorbeeld om met druk?”

Muriël vervolgt: “Maar wat ook heel belangrijk is, is de omgang met elkaar te verbeteren. Dat maakt een team als zodanig ook sterker. Zeker in een mannengroep zoals de Heren 1 is het belangrijk na te gaan of en hoe de jongens zich uitspreken over ergernissen over één of meer medespelers etc. Dingen uiten kan je opluchten. Mensen anders leren kijken; niet zeggen dat een ander iets verkeerd doet, maar uitleggen hoe de ander op jou overkomt en hoe je je daarbij voelt.”

Individuele sporters kunnen terecht

Volgens Muriël kunnen behalve teams ook individuele spelers en trainers bij terecht voor één op één sessies. “De behoefte daaraan moet van de sporters zelf komen. Joost kan de mensen die dat willen, naar me toe sturen. Maar ook kinderen met ouders, die de kinderen (te veel) pushen, kunnen een beroep op mij doen. De weg naar mij toe moet kort en vanzelfsprekend worden. Waar een trainer zorgt voor een optimale fysiek, probeer ik te zorgen voor een optimaal gezonde geest. Ze moeten ook niet alleen bij mij komen als er al problemen zijn. Goede sessies kunnen ook mensen die zich goed voelen een nog beter welbevinden verschaffen. Daar wil ik graag aan bijdragen.”

Wil je in contact komen met Muriël Romijn? Dan kan dat! Bel hiervoor naar 0651690283.