​Geslaagde Online Zomer Loterij van HV KRAS/Volendam

​Geslaagde Online Zomer Loterij van HV KRAS/Volendam

woensdag 08 september 2021

Als gevolg van corona konden het afgelopen seizoen binnen de handbalvereniging KRAS/Volendam veel evenementen en projecten geen doorgang vinden. Dit gold onder meer voor het topsportgala in samenwerking met FC Volendam, voor de jaarlijkse decemberloterij, de Vriendenmaand en de Rommelmarkt. Daarbij was de competitie en daarmee de recetteontvangst stilgevallen en moest de kantine dicht. Om deze reden is er binnen de handbalvereniging een nieuwe actie opgezet welke volledig digitaal en online plaatsvond: ‘de HV KRAS/Volendam Zomer Loterij’. Met als prachtige hoofdprijs een privé akoestisch concert van de 3JS en talloze andere mooie prijzen konden deelnemers online een lot aanschaffen en hiermee de club steunen na een zeer moeilijk seizoen.

Woensdag 1 september vond de officiële trekking van de Zomer Loterij plaats bij Notariskantoor Feitsma |Verhagen. HV KRAS/Volendam wil Notaris Reimer Feitsma en zijn assistente Wilma Kwakman-de Roos hartelijk bedanken voor het verzorgen van deze trekking!

De volledige trekking en prijzenlijst  is hieronder te vinden!