Algemene Ledenvergadering gepland

Algemene Ledenvergadering gepland

donderdag 30 november 2023

De Algemene Ledenvergadering van HV KRAS/Volendam is gepland op maandag 18 december 19:00. Het wordt gehouden in de verenigingsruimte in de Sporthal Opperdam.

Het moment om te horen hoe het gaat met onze mooie club en om jouw stem te laten horen! De inloop is vanaf 18:30 uur, dus zorg dat je op tijd bent! Om 19.00 uur gaan we van start.

Onderstaand vind je de agenda voor de vergadering.

 1. Opening.
 2. Terugblik van voorzitter Piet Kes.
 3. Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering 2-3-2023.
 4. Rooster van aftreden.
 • Verslag stand van zaken reorganisatie.
 • Gerard Veerman (penningmeester) laatste vergadering als bestuurslid.
 1. Bespreking jaarverslag met bijbehorende rekening en verantwoording incl. bespreking begroting. 
 2. Verslag van de kascommissie.
 3. Vaststellen ledencontributie.
 4. Verslag kantinecommissie.
 5. Presentatie commercie m.b.t. commerciële projecten en strategie.
 6. Wat verder ter tafel komt.
 7. Rondvraag.
 8. Sluiting.

De notulen van de laatstgehouden ALV, rekening en begroting liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage. 

Wij hopen op een grote opkomst en stellen jullie betrokkenheid zeer op prijs! Mocht je verhinderd zijn, dan ontvangen wij graag een afmelding via info@handbalvolendam.nl 

Heb je vooraf vragen en/of opmerkingen? Dan kan je ons tevens bereiken via eerdergenoemd mailadres.

 

Met sportieve groet,

Bestuur HV KRAS/Volendam