Scheidsrechteren! Een prachtig vak

Scheidsrechteren! Een prachtig vak

dinsdag 12 september 2023

Ik wil weten wat scheidsrechteren mij oplevert! KLIK HIER


Een machtig vak

Er is een groot landelijk tekort aan scheidsrechters, wat gek is! Het is namelijk een fantastisch vak met zelfs internationaal perspectief. Het is zeer leerzaam en een essentieel onderdeel van onze handbalsport. 
Het NHV en HV KRAS/Volendam hebben besloten extra stimulerende maatregelen te treffen om alle wedstrijden door te kunnen laten gaan en het scheidsrechter vak een duurzame(re) toekomst te geven. 

Ons verenigingsuitgangspunt is dat iedereen in de vereniging verwacht wordt te participeren en wij leiden iedereen op! 


Onze eigen toppers

We hebben een enthousiaste, maar kleine groep scheidsrechters, zij fluiten zoveel mogelijk wedstrijden wanneer mogelijk. Alleen we zouden graag meer enthousiastelingen willen hebben die opgeleid worden om mee te doen met onze andere toppers. 
Het is dus van belang en wordt verwacht dat de coach, trainer en ieder ander HV KRAS/Volendam lid enthousiast en zéér actief leden, vrienden, familie en kennissen benadert om scheidsrechter te worden.

Als er interesse is neem dan direct contact op met iemand van de technische commissie en zal de commissie er enthousiast achteraangaan! 
info@handbalvolendam.nl


Er zijn mooie vergoedingen te verdienen voor scheidsrechters die fluiten voor Volendam. 

  • Vrijwillige scheidsrechter: Uiteraard bestaan onbetaalde vrijwilligers ook! Echte clubliefde is waardevol en onbetaalbaar. 
  • Incidentele inzet:  Actieve bondsscheidsrechters kunnen 25€ netto per gefloten wedstrijd van de vereniging verwachten. Maar ook leuke uitjes en activiteiten. 
  • Een baan als scheidsrechter: Wij zijn bereid een aantal scheidsrechters een loondienst verband aan te bieden bij de vereniging om aan de leveringsplichten te kunnen voldoen. We verwachten dan wel een structurele inzet vanuit een samen afgestemde rooster. Uiteraard gaat alles in overleg. 

LET OP: alle vergoedingen van KRAS/Volendam staan los van eventuele vergoedingen van het NHV.

Neem contact op en we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. 


Jaarlijkse loting verenigingsscheidsrechters

De reguliere wekelijkse thuiswedstrijden worden bemand door alle seniorenleden van de vereniging. We verdelen de taken door een loting te doen. De teams zijn dan zelf verantwoordelijk voor de bemanning. 

Klik hier voor de jaarlijkse loting senioren teams voor scheidsechters!