Algemene ledenvergadering gepland op maandag 26 februari 2018

zaterdag 24 februari 2018

Op maandag 26 februari 2018 organiseert het bestuur van HV KRAS/Volendam de Algemene Ledenvergadering. Alle leden en vrijwilligers van de clubs zijn hiervoor uitgenodigd. De ALV start om 19.00 uur en wordt gehouden in de verenigingsruimte van sporthal Opperdam.

Onderstaand de agenda voor deze vergadering:

 1. Opening.
 2. Terugblik op het seizoen 2016-2017 door voorzitter Piet Kes.
 3. Bespreking en vaststelling notulen van de laatstgehouden ledenvergadering op 18 januari 2017. (Deze zijn al eerder toegezonden aan de aanwezigen op de laatstgehouden jaarvergadering, maar liggen ook ter lezing in de verenigingsruimte.)
 4. Rooster van aftreden: aftredend en herkiesbaar: Gerard Veerman is aftredend, maar stelt zich herkiesbaar.
 5. Bespreking jaarverslag 2016-2017 en bijhorende rekening en verantwoording.
 6. Verslag van de kascommissie.
 7. Bespreking begroting seizoen 2017-2018.
 8. Vaststelling ledencontributie 2017-2018
 9. Wat verder ter tafel komt.
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting.